Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
Sanjay Gandhi, Indira Gandhi, Shravanbal Yojana

राज्य पुरुस्क्रुत योजना व केंद्र पुरुस्क्रुत योजना लभार्थ्याची यादी

तालुका सं.गा.यो इं.गा.यो श्रावणबाळ
वृद्ध अपंग विधवा
Latur Urban SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Latur Rural SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Renapur SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Ahmedpur SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Jalkot SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Chakur SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Shirur Anantpal SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Ausa SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Nilanga SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Deoni SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Udgir SGY IGY Old age IGY Disabled IGY Widow Shravanbal
Latur District :: SGY,IGY, Shravanbal Yojana
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com