Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
GSDA(भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा लातूर)

निरीक्षण विहीरीबाबत संक्षिप्त माहिती

स्थानिक भूजल सर्वेक्षणासाठीच्या अर्जाचा नमुना

शिवकालीन योजनेसाठीच्या अर्जाचा नमुना व अटी

2009-10 मध्‍ये केलेल्या कामाची माहिती

2010-11 मध्‍ये केलेल्या कामाची माहिती

मार्च 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची तालुका निहाय माहिती

मार्च 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची गाव निहाय माहिती

मे 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची तालुका निहाय माहिती

मे 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची गाव निहाय माहिती

भुजल मुल्यांकन 2007 मधील अतिविकसीत गावांची यादी

सप्‍टेंबर 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची तालुका निहाय माहिती

सप्‍टेंबर 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची गाव निहाय माहिती

ऑक्‍टोबर 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची तालुका निहाय माहिती

ऑक्‍टोबर 2010 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची गाव निहाय माहिती

जानेवारी 2011 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची गाव निहाय व तालुका निहाय माहिती

मार्च 2011 मध्ये घेतलेल्या निरीक्षण विहीरीची गाव निहाय व तालुका निहाय माहिती

Latur District :: GSDA
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com