Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
Election Department
मा.भारत निवडणूक आयोगाने निहीत केलेल्या दि.१ जानेवारी २०१७ या अहर्ता दिनांकावर अधारित मतदारांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी दि.५ जनेवारी २०१७

4-औरंगाबाद विभाग

EVM मशिनच्या विश्वास अर्हतेबदलची माहिती २०१७

नवीन मतदार नोंदणी विशेष मोहिम -२०१७ प्रचार प्रसिद्धी

लातूर जिल्हा शिक्षक- अंतिम मतदार यादी -२०१७ प्रसिद्धी दि.७ जनेवारी २०१७

मराठी

इंग्रजी

माहे ऑक्टों बर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणा-या ग्रामपंचायती माहिती

नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ विषयक
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ उमेद्वारांना दिलेल्या नोटीसा व खुलासा बाबत माहिती
दत्तात्रय गुंडेराव बनसोडे
डॉ. सुनिल बळिराम गायकवाड
दिपरत्न प्रभाकर निलंगेकर


41 लातूर (अ.जा.)लोकसभा मतदार संघ - नामनिर्देशन पत्र दाखल केलेल्या उमेद्वारांची प्रतिज्ञापत्रे

 

औरंगाबाद विभागातील पदवीधर मतदार संघाची यादी 2014

संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com