सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - वितरण - लातूर जिल्हा (केरोसीन)