सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - लातूर जिल्हा (अन्न धान्य)