Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा

जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती निवडणुक २०१७

प्रारूप मतदार यादी

जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती अंतीम प्रभाग रचना

जिल्‍हा परिषद निवडणुक विभाग

औसा

अहमदपूर

चाकूर

देवणी

जळकोट

लातूर

निलंगा

रेणापूर

शिरुर अनंतपाळ

उदगीर

Latur District :: ZPPS Election
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com