Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती निवडणुक २०१७

जि.प.प.सं.२०१७ निवडुण आलेल्या उमेदवाराची यादी.

जि.प.पं.स. सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मधील निवड्णूक लढविणा-या उमेदवाराची माहिती (नामनिर्देशन पत्र ,शपथपत्राची माहिती)

निवडणूकीची अधिसुचना प्रसिध्दी दि.२७.०१.२०१७

जिल्हापरिषद

पंचायत समिती


प्रारूप मतदार यादी

अंतिम मतदार यादी

मतदार केंद्रनिहाय मतदार यादी

ई-निविदा-जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती निवडणुक २०१७
लातूर

औसा-रेणापुर

निलंगा

अहमदपूर

उदगीर

जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती अंतीम प्रभाग रचना

जिल्‍हा परिषद निवडणुक विभाग

औसा

अहमदपूर

चाकूर

देवणी

जळकोट

लातूर

निलंगा

रेणापूर

शिरुर अनंतपाळ

उदगीर

संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com