Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
Health Department, Zilla Parishad Latur

: : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)

Physical & Financial Report 2013-14 -1

Physical & Financial Report 2013-14 -2

मोबाईल मेडिकल युनिट प्रकल्प आराखडा २०१६-१७

आशा स्वयंसेविका योजनेबद्दलची माहीती

आशा स्वयंसेविका यांची गाव निहाय यादी.

आशांच्या पदाबाबतची माहिती.

गटप्रवर्तक पदांची माहिती.

गटप्रवर्तकाची प्रा आ केंद्र निहाय यादी.

जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी यादी
अहमदपूर लातूर
औसा निलंगा
चाकुर रेणापूर
देवणी शिरुर अनंतपाळ
जळकोट उदगीर
Latur District :: Health Dept.
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com