Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    A+   A   A- Home   H_line District Administration  H_line e-Governance  H_line Public Representatives  H_line Contact Us मराठी
Search in Site
राष्‍ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट
महा ई-सेवा केद्र

कनेक्टिव्हिटी (MSWAN)

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर

राष्‍ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

आयटीसंबंधी शासन निर्णय/परिपत्रक

राष्‍ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

सदर कार्यक्रमांतर्गत लातूर जिल्‍हयातील शेतक-यांच्‍या विविध कामासाठी आवश्‍यक 7/12 उपलब्‍ध होण्‍याची अडचण दुर करण्‍यात आलेली आहे. जिल्‍हयातील सर्व महा ई सेवा केंद्र, 11 सेतू सुविधा केंद्र या ठिकाणी 7/12 ची प्रमाणित प्रत उपलब्‍ध करण्‍यात आली असून अप्रमाणित प्रत शेतक-यांना http://latur.nic.in या जिल्‍हयाच्‍या वेबसाईटवरही विनामुलय उपलब्‍ध आहे.
लातूर जिल्‍हयाच्‍या वेबसाईटवर 7/12 उपलब्‍ध करून देणारा लातूर हा राज्‍यातील पहीला जिल्‍हा आहे. त्‍याचप्रमाणे या कार्यक्रमांतर्गत जिल्‍हयातील सर्व 7/12 नविन साफटवेअरमध्‍ये परिवर्तीत करण्‍यात आला असून त्‍याची बिनचुकता पडताळुन तो राज्‍यस्‍तरीय सर्व्‍हरवर ठेवण्‍यात आला आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालय, तहसिल कार्यालय ऑनलाईन लिंकेज कार्यान्वित करून प्रथम औसा त्‍यानंतर लातूर, निलंगा, उदगीर व त्‍यानंतर सहा तालुक्‍यामध्‍ये ऑनलाईन वेबबेसड फेरफार नोंदी घेण्‍याबाबतचे काम कार्यान्वित करण्‍यात येणार आहे.
तालुक्‍याचे सर्व्‍हरवर असणारे 7/12 चे अभिलेख राज्‍य स्‍तरावरील सर्व्‍हरद्वारे ठेवणे, अद्यावत व फेरफार पध्‍दतीत सुलभता आणणे यामुळे शक्‍य झाले आहे. तसेच जिल्‍हयातील ज्‍या गावात बाजार भरतो तेथे बाजारचे दिवशी लोकांना 7/12 मिळावा यासाठी सेतू ऑपरटेरच्‍या माध्‍यमातून एक कॉम्‍प्‍युटर व प्रिंटर मोबाईल व्‍हॅनद्वारे लोकांना उपलब्‍ध करून देण्‍याचा, मोबाईल 7/12 वाटपाचा कार्यक्रम देखील राज्‍यात सर्वप्रथम लातूर जिल्‍हयात राबविण्‍यात आला आहे.
Latur District :: NLRMP
latur district website latur district website AGMARKNET latur district website latur district website ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** latur district website
Contact Us Site Designed & Developed by Site Map

No. of Visitors since 13th June, 2011.

Latur District Website

National Informatics Centre
Department of Information Technology,
Ministry of Communications and Information Technology,
District Centre Latur.

Site is best viewed in Internet Explorer 7 & above with resolution 1024x768

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com