Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
नगर परिषद/ नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०१६-१७

नगर पंचायत रेणापुर अधिसुचना

नगर परिषद निवडणुक अधिसुचना

नगर पंचायत,रेणापूर च्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१६-१७

नगर पंचायत,रेणापूर च्या प्रारुप प्रभाग रचना नकाशा २०१६-१७


नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणुकी करीता प्रभाग रचना परिशिष्‍ट ७- ब सन २०१६-१७

नगर परिषद, अहमदपूर

नगर परिषद, औसा

नगर परिषद, निलंगा

नगर परिषद, उदगीर


नगर परिषद प्रभाग रचना आणि आरक्षण सन २०१६-१७

नगर परिषद, अहमदपूर

नगर परिषद, औसा

नगर परिषद, निलंगा

नगर परिषद, उदगीर

अधिसुचना

प्रारुप प्रभागरचना मंजूरी आदेश


नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६-१७
अहमदपूर शहराची अंतिम मतदार यादी
नगर परिषद प्रभाग रचना आणि आरक्षण सन २०११

नगर परिषद, लातूर


नगर परिषद, उदगीर

नगर परिषद, अहमदपूर

नगर परिषद, निलंगा

नगर परिषद, औसा

नगर परिषद निहाय प्राप्त प्रस्तावांची सद्यस्थिती (प्रलंबित प्रस्ताव )२०११

नगर परिषद, लातूर


नगर परिषद, उदगीर

नगर परिषद, अहमदपूर

नगर परिषद, निलंगा

नगर परिषद, औसा

Latur District :: Municipal Administration
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com