Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
ग्राम
1 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/463
2 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/464
3 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/468
4 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/470
5 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/471
6 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/473
7 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/475
8 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/476
9 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/478
10 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/479
11 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/480
12 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/481
13 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/482
14 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/486
15 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/472
16 प्रकरण क्र.ग्रापनि/प्र.र/481
17 प्रकरण क्र.ग्रापनि/प्र.र/482
18 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/464
19 प्रकरण क्र.ग्रापनि/सीआर/493
20 प्रकरण क्र.2010/ग्रापनि/सीआर/492
21 प्रकरण क्र.2010/ग्रापनि/सीआर484
22 प्रकरण क्र.2010/ग्रापनि/सीआर490
23 प्रकरण क्र.2010/ग्रापनि/सीआर/ 466
24 प्रकरण क्र. 2010/ग्रापनि/सीआर/ 496
25 प्रकरण क्र. 2010/ग्रापनि/सीआर/ 494
26 प्रकरण क्र. 2010/ग्रापनि/सीआर/496
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com