Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
आस्थापना विभाग

तलाठी संवर्गाकरीता विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा २०१३


स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी
स्वातंत्र्य सैनिकांनी नामनिर्देशीत केलेल्या पाल्यांची यादी

अनुकंपा उमेद्वारांची यादी

दि.22-8-2005 नंतरची अनुकंपा सामायीक जेष्टता यादी वर्ग 4
दि.22-8-2005 नंतरची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3
.महसुल विभागाची (जि.का.लातूर) यांची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3
महसुल विभागाची (जि.का.लातूर) यांची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 4
दि.22-8-2005 पुर्वीची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3
दि.22-8-2005 पुर्वीची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 4

नियतकालिक बदल्या 2013
Latur District :: Establishment Dept.
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com