Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
आस्थापना विभाग

कर्मचा-यांची जेष्‍ठता सुची

निवडसुची 2015- तलाठी संवर्ग ते मंडळ अधिकारी संवर्ग

निवडसुची 2015- लिपिक संवर्ग ते अ.का. संवर्ग

तलाठी संवर्गाकरीता विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा २०१३


स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

स्वातंत्र्य सैनिकांनी नामनिर्देशीत केलेल्या पाल्यांची यादी

अनुकंपा उमेद्वारांची यादी

दि.22-8-2005 नंतरची अनुकंपा सामायीक जेष्टता यादी वर्ग 4

दि.22-8-2005 नंतरची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3

.महसुल विभागाची (जि.का.लातूर) यांची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3

महसुल विभागाची (जि.का.लातूर) यांची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 4

दि.22-8-2005 पुर्वीची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3

दि.22-8-2005 पुर्वीची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 4


नियत कालीक बदल्या २०१५
पदोन्नती २०१५ लिपिक - ते अव्वल कारकून

पदोन्नती २०१५ तलाठी - ते मंडळ अधिकारी

नियत कालीक बदल्या २०१५ - अव्वल कारकून

नियत कालीक बदल्या २०१५ - मंडळ अधिकारी

नियत कालीक बदल्या २०१५ - लिपिक

उपविभाग अंतर्गत बदल्या २०१५ - तलाठी

नियत कालीक बदल्या २०१५ - वाहन चालक

नियत कालीक बदल्या २०१५ - शिपाई

नियत कालीक बदल्या २०१४
नियत कालीक बदल्या २०१४ - अव्वल कारकून

नियत कालीक बदल्या २०१४ - मंडळ अधिकारी

पदोन्नती २०१४ लिपिक - ते अव्वल कारकून

पदोन्नती २०१४ तलाठी - ते मंडळ अधिकारी

नियत कालीक बदल्या २०१४ - लिपिक

नियत कालीक बदल्या २०१४ - वाहन चालक

नियत कालीक बदल्या २०१४ - शिपाई

नियत कालीक बदल्या २०१४ - तलाठी

Latur District :: Establishment Dept.
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com