Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    A+   A   A- Home   H_line District Administration  H_line e-Governance  H_line Public Representatives  H_line Contact Us मराठी
Search in Site
ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट

ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट

महा ई-सेवा केद्र

ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट प्रकल्‍पासाठी राज्‍यातून सहा जिल्‍हयाची निवड करण्‍यात आलेली असून त्‍यात लातूर जिल्‍हयाचा समावेश आहे. ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट प्रकल्‍पाचा मुख्‍य उद्देश नागरिकांना दिल्‍या जाणा-या सेवा संगणक व इंटरनेटद्वारे राहत्‍या घरी पुरविणे हा आहे. त्‍यामुळे प्रशासन गतिमान व हायटेक होवून शासन व जनता यांच्‍यातील अंतर कमी करून शासकीय सेवा सामान्‍य लोकांपर्यंत पोहचवित
कनेक्टिव्हिटी (MSWAN) ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट प्रकल्‍पांतर्गत विविध 25 प्रमाणपत्राची निवड करण्‍यात आलेली असून पहील्‍या टप्‍प्‍यात 10 प्रमाणपत्र संगणक व इंटरनेटद्वारे वितरीत करण्‍यात येणार आहेत. सदील 10 प्रमाणपत्र खालीलप्रमाणे आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर 1. उत्‍पन्‍नाचे प्रमाणपत्र 2. रहीवाशी प्रमाणपत्र 3. वय, राष्‍ट्रीयत्‍व, अधिवास 4. ऐपती प्रमाणपत्र 5.जन्‍माचा दाखला 6 मृत्‍युचा दाखला 7. तात्‍पुरते रहीवाशी 8.जेष्‍ट नागरिकत्‍वाचे प्रमाणपत्र 9. मतदार यादीत नांव समाविष्‍ट करणे 10. आरटीआय.
राष्‍ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम महाराष्‍ट्र शासन, सामान्‍य प्रशसन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे शासन निर्णय दि.16 सप्‍टेंबर 2008 नुसार महाराष्‍ट्र राज्‍यातील नागरिकांना महाऑनलाईन या पोर्टलद्वारे http://www.mahaonline.gov.in/portal/index.jsp इलेक्‍ट्रीक माध्‍यमाने सेवा उपलब्‍ध करून देण्‍यासाठी टाटा कन्‍सलटन्‍सी लिमीटेड (TCS) या कंपनीची निवड करण्‍यात आलेली आहे. सदरील पोर्टलच्‍या माध्‍यमातून सर्व नागरिकांना उपरोक्‍त दहा प्रमाणपत्राचे कामकाज व वितरण होणार आहे.
आयटीसंबंधी शासन निर्णय/परिपत्रक माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून व टि सी एस कपंनीकडून ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट अंतर्गत करण्‍यात येणा-या दहा प्रमाणपत्राचे कामकाजाचे प्रशिक्षण सर्व महसूल अधिकारी यांना दि.13 व 14 सप्‍टेंबर 2010 रोजी देण्‍यात आलेले आहे. त्‍यात तांत्रिक बाबी कशा हाताळावयाच्‍या याविषयी प्रशिक्षण देण्‍यात आले, तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून हार्डवेअर्स पुरविण्‍यात आलेली आहेत.
The Official Site of Latur District
latur district website latur district website AGMARKNET latur district website latur district website ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** latur district website
Contact Us Site Designed & Developed by Site Map

No. of Visitors since 13th June, 2011.

Latur District Website

National Informatics Centre
Department of Information Technology,
Ministry of Communications and Information Technology,
District Centre Latur.

Site is best viewed in Internet Explorer 7 & above with resolution 1024x768

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com